پایگاه اطلاع رسانی نیاز ها و اولویت های پژوهشی ( نسخه آزمایشی )

اولویت‌های پژوهشی ادبیات داستانی در حوزۀ دین

اولویت‌های پژوهشی ادبیات داستانی در حوزۀ دین انجمن قلم حوزه

زمستان 1393

اول

مشاهد بیشتر

اولویت‌های پژوهشی مناسبات دین و روان‌شناسی

اولویت‌های پژوهشی مناسبات دین و روان‌شناسی انجمن روان‌شناسی اسلامی

زمستان 1393

اول

مشاهد بیشتر

اولویت های پژوهشی تفسیر وعلوم قرآن

اولویت های پژوهشی تفسیر وعلوم قرآن انجمن تفسیر و علوم قرآن

زمستان 1393

اول

مشاهد بیشتر

اولویت های پژوهشی دانش فقه

اولویت های پژوهشی دانش فقه معاونت پژوهش، دفتر مطالعات پژوهشی، گروه نیازسنجی پژوهش

زمستان 91

اول

مشاهد بیشتر

اولویت‌های پژوهشی اقتصاد اسلامی

اولویت‌های پژوهشی اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی

زمستان 1393

اول

مشاهد بیشتر

اولویت‌های پژوهشی نظام تعلیم و تربیت حوزة علمیه

اولویت‌های پژوهشی نظام تعلیم و تربیت حوزة علمیه انجمن تعلیم و تربیت اسلامی

زمستان 1393

اول

مشاهد بیشتر

اولویت های پژوهشی فقه سیاسی

اولویت های پژوهشی فقه سیاسی حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم سید باقری

1395

اول

مشاهد بیشتر

اولویت های پژوهشی داتش اصول فقه

اولویت های پژوهشی داتش اصول فقه حجت الاسلام والمسلمین سید صادق محمدی

1395

اول

مشاهد بیشتر

اولویت های پژوهشی علوم و معارف حدیث

اولویت های پژوهشی علوم و معارف حدیث انجمن حدیث حوزه

اول

مشاهد بیشتر

اولویت‌های پژوهشی کلام شیعه

اولویت‌های پژوهشی کلام شیعه مهدی نصرتیان اهور

1399

اول

مشاهد بیشتر